Skip to content

Handle both EKS and PAAS2

Hogne Håskjold requested to merge eks into master

Jeg har testa med disse to prosjektene:

men gjerne dobbeltsjekk så det ikke knekker deploy for alle i PAAS2 :)

Edited by Hogne Håskjold

Merge request reports